Camino Viejo de Elche, 03114, Alicante
965 96 02 24

Alle Informatie

Op het “plus” teken klikken bij iedere vraag voor meer informatie.

Adoptie Informatie

Aan welke eisen moet je voldoen voor adoptie?

Om een dier uit ons opvangcentrum te kunnen adopteren moet je in de eerste plaats van dieren houden en verantwoording voor ze nemen. Een adoptie op de ene dag mag niet uitmonden in het verlaten van het dier op de andere dag. Wij willen niet dat onze dieren een kado zijn voor de mens, we willen dat de mensen die ze adopteren het kado zijn voor het dier.

Hoe worden onze dieren ter adoptie gegeven? Microchip, inentingen, gesteriliseerd enz... In ieder geval is de vraag waarom verlaten niet alle geadopteerde honden het opvangcentrum met een microchip?

In welke staat een dier ter adoptie wordt gegeven is afhankelijk van in welke staat het zich bevindt. Of het lichamelijk in goede conditie is, of het gewond is aangekomen, overreden of ziek en natuurlijk speelt de leeftijd een rol, is het een puppy of niet.

In ieder geval in ons protocol voor adoptie is altijd inbegrepen de inentingen, identificatie en sterilisatie, degene die adopteert moet dit accepteren op het moment dat het dier het opvangcentrum verlaat en als dit op het moment dat het dier ons verlaat door eerdergenoemde oorzaken niet mogelijk is gebleken in de weken vóór de adoptie, moet men daarvoor een contract ondertekenen. De adoptie is niet compleet zonder dat eerdergenoemd protocol volbracht is.

Op welke manier kan men een hond van een "gevaarlijk ras " adopteren?

Men moet natuurlijk verantwoordelijk zijn en in het bezit zijn van de verplichte vergunning om een hond te mogen bezitten van een “gevaarlijk ras” (potencieel gevaarlijke hond) in Spanje bekend als “PPP”. In ieder geval moet iemand, die zo’n hond wil adopteren dit doen uit sociaal oogpunt en omdat hij een dier wil adopteren die net zo lief is voor hem als ieder ander, maar nooit omdat hij speciale kenmerken zoekt of een “wild beest” wil hebben.

Wij denken dat als iemand een waakhond wil hebben, hij beter een alarm kan kopen. Een hond is een dier om gezelschap te geven onafhankelijk van het ras, het is een hond die liefde en zorg nodig heeft en die zijn baas toont dat hij zijn beste vriend is.

U heeft een hond geadopteerd en die is in korte tijd ziek geworden, wat moet u doen?

Als men een hond adopteert van het de dierenbescherming in Alicante, dekt die alle kosten die nodig zijn voor wat er met het dier kan gebeuren zoals dierenarts en ziekenopvang door de eigen medewerkers zodra het bij het opvangcentrum binnenkomt. Dus als het dier dat u geadopteerd heeft binnen een paar dagen na de adoptie ziek wordt, moet u onmiddellijk naar het opvangcentrum gaan met het dier zodat de dierenarts ter plekke het dier kan zien en gratis kan behandelen tot het beter is.

Ik heb een hond van het opvangcentrum geadopteerd en kan er wegens omstandigheden niet voor zorgen, wat moet ik doen?

Wij willen natuurlijk niet dat dit gebeurt. Zoals we eerder hebben gemeld is een adoptie van vandaag niet een reden om de hond morgen weer weg te doen.

Vóór een adoptie moeten we ons goed bedenken, de tijd die we moeten besteden aan het dier, de kosten die eraan verbonden zijn, de verplichtingen die het met zich meebrengt en andere problemen die zich voor kunnen doen…. Een adoptie moet men nooit in een opwelling doen.

Maar soms zit het ineens in het leven tegen en kan alles ineens veranderen. Ons advies is altijd om online hulp te zoeken, helpen een familie te vinden voor het dier en te voorkomen dat het in een hok terecht komt, maar dat het meteen wordt opgevangen en een thuis krijgt. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met ons opvangcentrum of bel om jouw situatie uit te leggen en informatie te ontvangen.

Informatie over het Opvangcentrum

Hoe is het huidige opvangcentrum ontstaan?

De ruimtes van het dieren opvangcentrum werden door de dierenbescherming gebouwd. Hok voor hok werd gebouwd, eerst een klein aantal, later werd dit uitgebreid.

De huidge hokken hebben zich in aantal en ook in omvang verdubbeld. Ook de omvang van de binnenplaatsen zijn twee keer zo groot , al het hekwerk is vernieuwd en er zijn schaduwplaatsen aangelegd om de dieren te beschermen. Er zijn stallen gekomen en zones waar de mishandelde dieren buiten kunnen lopen. De kattenverblijven zijn ook groter geworden met een uitgebreide tuin en men heeft ruimtes gecreëerd waar ze kunnen lopen met schaduw en drinkfonteinen. Er is een vogelverblijf gemaakt voor gewonde of zieke vogels.

In het jaar 2002 ontving de dierenbescherming een prijs uit Nederland die werd omgezet in een aula, een ziekenhuis, operatiekamer en trimsalon voor de dieren.

De ontwikkeling van het opvangcentrum is constant geweest, op dit moment één van de beste van Europa. Maar het blijft een opvangcentrum en dat beteknt dat de dieren die er komen het triest en deprimerend maken omdat ze verlaten zijn en van een huiskamer in een hok terecht komen, alle hulp is nooit genoeg om ze te helpen. Zij hebben geen schuld aan het feit dat ze verlaten zijn.

Hoe en wanneer werd het asiel in Alicante een opvangcentrum? Waar zit het verschil in?

OP DIT MOMENT BESTAAT ER GEEN ASIEL IN ALICANTE. Het asiel in Alicante werd nooit een opvangcentrum, het zijn twee verschillende instanties.

Het asiel in Alicante bestond vroeger in Mucahmiel en daarna in Valla Franqueza. In 1998 werd het gesloten dankzij de inspanningen van de dierenbescherming van Alicante. Elke vrijdag kwam er een vrachtwagen voorbij het opvangcentrum vanuit het voormalige asiel, die tot boven aan toe vol zat met honden lijken, die gedood waren in het asiel. Veel van deze honden hadden geadopteerd kunnen worden vanuit het opvangcentrum, maar helaas kregen ze die kans niet. Daarom heeft de dierenbescherming van Alicante de sluiting van het asiel geëist en dat de opvang van de dieren in handen kwam van het opvangcentrum in Alicante.

Dit betekent niet dat het opvangcentrum een asiel is. Simpelweg neemt het de opvang van verlaten dieren op zich vanuit het opvangcentrum. Andere dierenbescherming verenigingen houden zich bezig of geven de service om dieren op te vangen in een aantal plaatsen in de povincie. Bijvoorbeeld de dierenbescherming Alcoy in Alcoy, Ibi in Ibi en Asoka in Altea, maar dit maakt ze niet tot asiel.

Bij ons is het hetzelfde, we zijn geen asiel ook al halen veel mensen dit door elkaar en kennen het verschil niet.

In het algemeen bestaat deze verwarring in heel Spanje, men hoort dit ook bij andere dierenbescherming instanties de meeste geconfronteerd met interne problemen door onenigheid binnen de organisatie.

Het verschil tussen een asiel en de dierenbescherming is dat bij de eerste de dieren na een bepaalde tijd worden afgemaakt. Daarnaast zijn de adoptiemogelijkheden nihil vanwege de geringe openingstijden.

Bij de dierenbescherming zijn de openingstijden uitgebreider. De adoptiemogelijkheden worden grote en bovenal, er wordt geen dier afgemaakt vanwege tijd of ruimte hoewel we niet moeten vergeten dat we slachtoffer zijn van massavorming en de problemen die daaruit voortkomen. Een dierenopvangcentrum voor verlaten dieren of asiel is niet in hetminste een thuis.
De middelen van bestaan zijn klein en des te meer dieren er worden opgevangen des te groter de problemen. Als iemand bereid is een dier te adopteren moet dat als een sociale bijdrage gezien worden om een mishandeld dier zonder thuis op te vangen, wetende dat er zich problemen kunnen voordoen om het uit een hok te halen en een leven te geven die het tot dan toe niet gekend heeft.

De dierenbescherming van Alicante is nooit een asiel geweest en zal nooit een asiel worden.

Worden dieren in het opvangcentrum gedood?

Helaas wordt van alle centra die dieren opvangen in Spanje beweerd of het nu de dierenbescherming is of de asielen, dat men dieren na een aantal dagen doodt, we zijn daar helemaal klaar mee.

In ons centrum worden GEEN DIEREN GEDOOD na een bepaalde tijd en men vecht voor hun leven tot het eind. Als een aangereden dier binnenkomt, een ziek of gewond dier, vechten onze dierenartsen voor hun leven. We hebben nu dieren en hebben dieren gehad die bij ons verbleven van maanden tot meer dan 4 jaar.

Hoe groot is het bereik van de ophaalservice van het opvangcentrum?

Onze dieren ophaalservice haalt dieren op, 24 uur per dag, alle dagen van het jaar in Alicante en een deel van de regio (niet de hele provincie) het is aan te bevelen om telefonisch of per mail contact op te nemen als je twijfelt wanneer je een dier hebt gevonden.

Kan ik een dier naar het opvangcentrum brengen die in een plaats buiten Alicante is gevonden?

We bekijken dit per geval maar het is ingewikkeld. We krijgen verzoeken om dieren op te vangen vanuit alle delen van het land en alleen al met de dieren die we in onze omgevind opvangen is dat al meer dan genoeg. We hopen op uw begrip. We hebben geholpen waar we konden maar dat is niet altijd mogelijk.

Meer informatie.

De SPAPA, werken ze met een dierenkliniek samen?

We werken met meerdere dierenartsenklinieken samen die ons helpen met sterilisatie voor een lage prijs of zelfs gratis en we staan altijd open om met nieuwe klinieken samen te werken op alle mogelijke wijze. Dus als je dierenarts bent en je wilt met ons samenwerken vanuit jouw kliniek, op welke wijze dan ook, neem dan contact op met ons, onze dieren zullen je dankbaar zijn.

Hoe kan ik vrijwilliger/ster worden?

Om vrijwilliger te worden moet je je bij onze receptie melden en je daar laten informeren over wat het inhoud. Het is eenvoudig, je moet natuurlijk verantwoordelijk zijn en van dieren houden. Je vult daar een formulier in en ze leggen de regels uit. Vergeet niet dat verlaten dieren altijd hulp kunnen gebruiken.

Ontvangt de SPAPA enige vorm van subsidie?

Vaak verwart men de bijdrage die de gemeente aan de dierenbescherming betaalt voor hun ophaalservice van verlaten dieren met een subsidie.

De dierenbescherming van Alicante onderhoudt net als die van bijvoorbeeld Ibi, Castalla, Asoka, Alcoy of Villena samenwerkingscontracten met diverse publieke instellingen, meestal gemeentes.

Deze contracten bestaan bij de dierenbescherming meestal uit overeenkomsten om verlaten dieren op te vangen, die men overeenkomt of veilt tussen de dierenscherming en de gemeente die dit overeen wil komen. Dit valt onder de wet 4/94 van de Generalitat Valenciana over bescherming van dieren die toestaat dat dit wordt overeegekomen.

Het verlenen van de service dat een contract inhoudt, brengt een belangrijke uitgave met zich mee in de ontwikkeling van deze, die nooit minder mag zijn dan het bedrag van het contract. Bij voorbeeld in het geval van de dierenbescherming van Alicante verplicht het naleven van het contract dat het met de gemeente heeft, dat men op personeel rekent die 24 uur per dag, alle dagen van het jaar, de dieren ophaalt. Men rekent ook op verzorgers en dierenartsen die toegewezen zijn in de overeenkomst en natuurlijk ook op de vrijwilligers bij dit werk.

Oftewel de gemeentes hebben de verplichting om een publieke service te hebben om dieren op te halen en te onderhouden maar dit is geen enkele vorm van subsidie. Dit geld is alleen bedoeld voor het onderhouden van de service en de onkosten, niet voor de dierenbescherming of voor hun dieren.

De dierenbescherming van Alicante komt het contract na in onze stad, kan alle kosten rechtvaardigen en het allerbelangrijkste, dankzij hen is ieder veerlaten dier die overreden kan worden of hulp nodig heeft, ervan verzekerd, dat ze niet op straat achterblijven, wachtend op hulp die nooit komt, omdat er altijd een telefoon beschikbaar is die gebeld kan worden.

Als je niet weet wat je moet doen als je een dier vindt, bel dan met de plaatselijke politie.